دوره های 10 جلسه ای ای پی تی آشنایی با محتوای آزمون ای پی تی ، نحوه تست زنی و جلسات رفع اشکال 
دوره بدون کتاب و متمرکز بر روی سوالات ادوار گذشته
آنالیز سوالات و طبقه بندی موضوعی سوالات گرامر
برنامه ریزی مدون برای حفظ واژگان 

 

 

 

مدرس دوره: استاد مهدی شهبازی 

سوابق مدرس: 
 

مدرس مقاله نویسی علمی دانشگاه علوم‌پزشکی تهران

موسس گروه آموزش آیلتس شهبازی
مدیر آموزش موسسه البرز کرج

مدرس، اگزمینر و مشاور آیلتس خانه آیلتس آفرینش تهران

مدرس، اگزمینر و منتور آیلتس موسسه بیان برتر تهران

مدرس آیلتس کالج بین المللی دانشگاه علوم پزشکی تهران

مدرس و اگزمینر آیلتس برون سازمانی شرکت های همراه اول تهران، بیمارستان امام خمینی تهران و مرکز طبی کودکان ایران

مدرس دوره های آزمون زبان دکتریept, msrt