برگزاری دوره های فشرده آنلاین آمادگی آزمون زبان دکتری دانشگاه آزاد EPT 

 

دوره های آنلاین 10 جلسه ای برای گرفتن نمره مطلوب در آزمون EPT 

برگزاری دوره های با کیفیت و منسجم ماهیانه آنلاین ای پی تی توسط گروه آموزشی استاد مهدی شهبازی
 

 

 

 

مدرس دوره: استاد مهدی شهبازی 

سوابق مدرس: 
 

مدرس  دانشگاه علوم‌ پزشکی تهران

موسس گروه آموزش آیلتس شهبازی
مدیر آموزش موسسه البرز کرج

مدرس، اگزمینر و مشاور آیلتس خانه آیلتس آفرینش تهران

مدرس، اگزمینر و منتور آیلتس موسسه بیان برتر تهران

مدرس آیلتس کالج بین المللی دانشگاه علوم پزشکی تهران

مدرس و اگزمینر آیلتس برون سازمانی شرکت های همراه اول تهران، بیمارستان امام خمینی تهران و مرکز طبی کودکان ایران

مدرس دوره های آزمون زبان دکتریept, msrt